Planifix

Facilix
08/09/2020
 

Planifix, daarmee plan je alle je medewerkers, middelen en voertuigen eenvoudig in.

Klanten doen een aanvraag via hun portaal en jij kan deze nieuwe aanvraag netjes inplannen. Achteraf berekent Planifix per ticket de marge, maakt facturen op en geeft een financieel overzicht.

Heb je verschillende departementen? Je kan tickets toewijzen aan een departement en departementen kunnen onderling voor elkaar werken op tickets. Op die manier klopt je facturatie altijd netjes naar de klant toe en ken jij de volledige interne kost.


 

Stel standaardprijzen in voor je medewerkers, voertuigen en producten om het factureren eenvoudiger te maken. Werk je met contract specifieke prijzen? Geen probleem, je kan per klant en per type werk specifieke prijzen uploaden. Of werk je liever op offerte? Alles is mogelijk in Planifix zodanig dat jij steeds de marge per ticket en per klant kent.